Програмата Buy A Hotel Room

Марките на UTOPIA FOREST - „UTOPIA“ и „Hotel U UTOPIA FOREST“ са запазени търговски марки по смисъла на ЗМГО.

Името представлява идентичност, дълбоко чувство и има огромно значение за своя собственик. Името притежава сила. Ето защо кръщаваме децата си и отдаваме значение на имената.

Когато създадохме UTOPIA FOREST, ние създадохме още едно дете, на което дадохме име, притежаващо силата да представя един съвършен свят. С всеки ден ние надграждахме качествата и способностите на нашето дете UTOPIA, създавахме му образ, идентичност, която всеки от Вас виждаше по билборди, по телевизията, в интернет и в социалните мрежи. И продължаваме и до днес, защото е по-важно да си УНИКАЛЕН, отколкото перфектен.

Е, с едно намигване можем да кажем, че се стараем да сме перфектни, като влагаме много труд и средства в изграждането на бранд идентичност. Началото на изграждането на този бранд поставихме, като регистрирахме собствена търговска марка „UTOPIA“ и „Hotel U UTOPIA FOREST“ с изключителни права, придобити по силата на Закона за марките и географските означения.

Горди собственици на регистрация на търговска марка, ние всеки ден се грижим за това, името на нашето дете UTOPIA да се превърне в името на туризма в България.

Какво е бранд идентичност?

Още от идеята за UTOPIA FOREST до нейното реализиране, нашата мечта бе да сме различни. Никога не сме мечтали да притежаваме само един хотел, в който да настаняваме нашите гости. Не, ние създадохме едно различно място, където ГОРАТА среща МОРЕТО, където шумът от листата на дърветата среща шепота на вълните – един съвършен свят, различен от истинския, различен от ежедневието. И този свят носи своето име – UTOPIA.

Нашата мечта е това име да се превърне в термин за едно различно преживяване, в термин за надграждане на туризма. Пътят за реализиране на тази мечта е свързан с много работа, страхотен екип от професионалисти и с много добри идеи, с които успяхме да направим нашия бранд разпознаваем.

Терминът "бранд" всъщност не е поредната нова английска дума, а се е използвала още в древността и идва от старонорвежки /brandr/, което означава "прогарям" и "дамгосвам". Става въпрос за маркирането с обозначителни надписи на каменоделци, работили по египетските пирамиди, както и за отпечатъци на майстори на керамични съдове.

Към днешна дата терминът „бранд“ се използва, за да се определи име, термин, знак, символ или дизайн, или комбинация от тях, предназначени да идентифицират стоките и услугите на един или група производители. Тоест това е всичко, за което човек се сеща при споменаване на името на бранда.

Бранд идентичност – това всъщност е една система на три равнища – визуална идентичност, идентичност на индивидуалността на бранда, идентичност на характера на бранда.

Ако всичко това Ви звучи на неразбираем език и е прекалено суха теория, ще се постараем да го обясним с примери от нашите утопични преживявания:

 • На равнище визуална идентичност: благодарение на екип от графични дизайнери и специалисти по дигитален маркетинг и реклама създадохме визуален образ на UTOPIA FOREST - уникално лого, което се използва във външна реклама като билборди, информационни табели, брошури и всякакъв вид рекламни материали, както и в интернет сайта ни и социалните медии.

  Това лого се свързва с изграждане на устойчива и разпознаваема марка за хотелски услуги, която потребителите да свързват с определено качество, условия и ниво на обслужване.

 

 • На равнище идентичност на индивидуалността на бранда: Нашите утопични базари, събития и спортни лагери са отличителния белег на UTOPIA. В стремежа си да сме различни и да впечатляваме с уникални идеи, тези събития, които организираме, изграждат индивидуалността на бранда. Брандът UTOPIA се свързва с първия приключенски триатлон в България Lion Heart Utopia, спортни лагери като Utopia Sport, Health & Fun и много други.
 • На равнище характера на бранда създадохме не само хотел Utopia Forest, но и ресторант Utopia Garden, защото вярваме, че храната е отделно пътешествие на сетивата, което заслужава да е част от UTOPIA. На път сме да открием и вилите  от семеен тип Utopia Village, защото вярваме, че любовта към семейството е огромна част от характера на бранда.

  За да подсилим още повече чертите от характера на нашия бранд, нашето СЕМЕЙСТВО се увеличи с още един член – кучето Виго. Той стана не само наш верен приятел, но и обогати бранд идентичността на UTOPIA с конкретен образ и символ, притежател на уникални качества
   

Защо регистрирахме търговска марка?

UTOPIA FOREST притежава регистрация на две търговски марки - „UTOPIA“ с регистров номер 0155714N и „Hotel U UTOPIA FOREST“ с регистров номер 0159816N, които лесно могат да бъдат открити в сайта на Патентното ведомство на Република България:

 

Както виждате, има само една друга регистрирана марка UTOPIA, но тя е с различен клас стоки и услуги, т.е работи и се развива в съвсем различен бранш от нашия. Нашите търговски марки са регистрирани  класове 35,41,43, които включват резервации на хотели, услуги на ресторанти, услуги на туристически домове, хижи; услуги на хотели; услуги по приемане за временно настаняване и др. (клас 43), ваканционни лагери [развлечение]; гимнастически тренировки; организиране на спортни състезания; спортни лагери; услуги на треньори [обучение]; физическо възпитание и др. (клас 41) и разпространение на рекламни материали, оптимизиране на уеб сайт и много други (от клас 35), които защитават нашите рекламни материали и нашата реклама в интернет и социалните мрежи.

Чрез регистрирането на тези две марки, ние защитаваме нашия бранд. В българския закон брандът всъщност е определен като търговска марка, чието определение в чл.9, ал.1 от Закона за марките и георгафските означения (ЗМГО) гласи:   „Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията.“

В това определние се крие и отговорът на въпроса защо регистрирахме собствени търговски марки „UTOPIA“ и „Hotel U UTOPIA FOREST“ - защото чрез регистрацията ние получаваме закрила. А не е ли това най-важното при създаването на едно дете, да го закриляш? Нашето дете се казва UTOPIA и нашата най-важна цел, дори преди това да бъде разпознаваемо, е да го закриляме.

Основавайки се на тази идея, притежавайки изключителни права върху тези две търговски марки, законът изрично забранява съществуването на марки, които са идентични или сходни и се отнасят за идентични или сходни стоки и услуги, когато използването им може да доведе до объркване на потребители, или до свързване на марките или техните притежатели. Ето и релевантните законови разпоредби:

Съгласно ЗМГО една от правните последици от получаване регистрация на марка е „Съдържанието на изключителното право върху марката“, което включва:

Чл. 13. (1) Правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е:

 1. идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;

(2) Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:

 1. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
 2. използването на знака в търговски книжа и в реклами;

   

 По този начин ние предпазваме и Вас, нашите гости, защото не искаме да бъдете подведени, че съществува друг съвършен свят с идентично наименование, но с друга локация.

Съвършеният свят е само един и се нарича UTOPIA - с познатата локация между гората и морето в парк „Росенец“, 15 км южно от Бургас. Очакваме Ви!

Вижте други статии