Програмата Buy A Hotel Room

Utopia Forest"Лагуната"

Както всичко в Utopia Forest, така и мястото, в което може да се освежиш е уникално. Нарекохме го "лагуната", защото влизайки в него, ще си създадеш усещането за къпане в горски извор и презареждане с положителни емоции.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАГУНАТА 
НА UTOPIA FOREST"

-  Всеки използва нашата лагуна на свой собствен риск и отговорност.
-  Лагуната се използва безплатно само от гостите на хотел UTOPIA FOREST.
-  Деца под 14-години задължително се придружават от 
родител или пълнолетен придружител.
-  Дълбочината на лагуната варира между 20-115см.
-  Не е позволено тичaнето в района около лагуната.
-  Не е позволено влизането с храна, напитки и стъклени предмети в лагуната.
-  Забранено е пушенето в близост до лагуната.
-  Не оставяйте ценностите си без надзор.
- Хотелът не носи отговорност за загуби или кражби.
-  Моля вземeте душ преди да влезете в лагуната.
- Не е позволено влизането с дрехи. 
-  Абсолютно забранено е скачането в лагуната и бутането на хора във водата.
-  Лагуната не се охранява от спасител. 

 

Вижте други активности